El i kulturhistoriska miljöer

El i kulturhistoriska miljöer

Hur hittar jag en elektriker som är van att jobba med elinstallationer/-dragningar i kulturhistoriska miljöer? Sådana miljöer ställer höga krav på elektrikerns förståelse för det estetiska och förmåga att hitta lösningar som inte förvanskar byggnadernas värden.

Svar:

Det är nog som vanligt att man själv måste söka ett företag som har referenser eller där man själv kan se resultat av utförda arbeten. Såväl hos länsstyrelser som hos kommuner finns personer som arbetar med byggnadsvård och som möjligen kan ge tips på renoverade objekt och därigenom få kontakt med beställare och elinstallationsföretaget. Kanske kan även Byggnadsvårdsföreningen hjälpa till med att förmedla kontakt. Det finns leverantörer av elmateriel som är utförd i äldre stil. Möjligen kan dessa ha intressanta kontakter. Även om anläggningen ska utföras i äldre stil ska elmateriel vara CE-märkt vid utvidgning eller ombyggnad av anläggningen.

Som alltid är det viktigt att man kontrollerar att företaget man anlitar är registrerat på tryggaeljobb.se och på Elsäkerhetsverkets hemsida och är registrerat för att utföra elinstallationer i bostäder.

Sök bland frågor och svar