El till terrass

El till terrass

Jag har en terrass där jag i dagsläget har tre lampor som är inkopplade i ytterväggen, dvs elen är dragen genom väggen. Jag saknar dock eluttag på terrassen och funderar därför om man på något sätt kan nyttja lamporna för att dra fram el. Antingen dra el från lamporna till nya eluttag eller byta ut lamporna mot eluttag. Är det möjligt eller måste jag dra en ”separat” ledning för eluttag?

Svar:

Om lamporna tänds centralt, kanske inifrån, kan du inte dra en ledning från någon  lampa till ett uttag, för då ”släcker” du uttaget samtidigt som lamporna. Om däremot varje lampa matas med en obruten fasledare, en neutralledare och en skyddsledare, och strömbrytaren sitter i armaturen, då kan man tänka sig att gå vidare till ett uttag. Man måste då lämpligen ta bort lampan och sätta dit en dosa, varifrån man drar en ledning till det nya uttaget. Från dosan kan man då också dra en ledning till en armatur som kan placeras bredvid dosan om man så vill.

Allt montage som gäller fast installation, t.ex. montering av dosa och ledningsdragning, får endast utföras av en auktoriserad elinstallatör. Jag föreslår därför att du kontaktat en etablerad elinstallatör, så kan ni på plats tillsammans besluta om vilken lösning som är bäst med tanke på de lokala förhållandena. Ni ska säkert finna en ljus lösning på det hela!

 

Sök bland frågor och svar