El utomhus och installation?

El utomhus och installation?

Jag skulle vilja ha ett litet uppträdande med artist utomhus i sommar. Det är ingen stor plats, men jag funderar på hur man gör med elen.
Fråga 1: Är det säkert att ha el utomhus?
Frågan 2: Vilken utrustning skulle jag behöva?
Fråga 3: Vart kan man vända sig för att få hjälp med installation?

Svar:

1. Ja, man kan anse att det är säkert med el utomhus, om man har rätt utrustning och använder den på rätt sätt.

2. Utrustning som behövs beror naturligtvis på vad som man behöver ansluta – belysning, högtalare osv.

Allmänt kan sägas att den utrustning man har i det fria ska vara märkt med rätt skyddsklass vad gäller tålighet mot vatten och inträngande föremål. Du bör därför se till att materielen är märkt ”IP44” om den ska vara i det fria. Är den skyddad mot regn kan andra siffran vara 3 eller 1.

Troligen behöver du en grendosa (fördelningsdosa). Den ska förvaras torrt – inne eller ute under tak. Vidare måste man ha ett antal skarvsladdar och troligen flera grendosor. Kablar som förläggs i det fria, t.ex. på marken, ska vara tålig, svart gummikabel, avsedd för utomhusbruk. Den ska förläggas så att den är skyddad mot yttre skador, t.ex. av fordon mm.

Allt ska ovillkorligen skyddas av jordfelsbrytare. Om du har en installerad i centralen inne, som utrustningen matas från är det OK. Annars kan du skaffa en sladdansluten jordfelsbrytare som ansluts före all utrustning, t.ex. före fördelningsdosan.

3. Om installationen kan göras genom att man ansluter allt med stickpropp via uttag och skarvdon, dvs. utan verktyg, krävs ingen speciell auktorisation för installationen. Om man däremot behöver göra en fast anslutning där det krävs verktyg, erfordras auktorisation. Du ska då anlita ett företag som har auktorisation och är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är dock i båda fallen att rekommendera att du kontaktar ett elföretag som kommer och hjälper dig med tips och anvisningar. Om det är anslutet till EIO kan man känna sig trygg. I annat fall kan du via Elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se, se ”kolla elföretaget”, förvissa dig om att företaget arbetar enligt gällande lagstiftning.

Sök bland frågor och svar