Vilka elinstallationer man får göra utan behörighet?

Vilka elinstallationer man får göra utan behörighet?

Vilka elinstallationer man får göra utan behörighet? Tänkt köra eget med bla fastighetskötsel, har många års erfarenhet av service och en 2-årig elektrikerutbildning.

Svar:

De arbeten som är undantagna från Elsäkerhetslagens bestämmelser om att ha elinstallatör för regelefterlevnad, egenkontrollprogram och eventuell registrering i Elsäkerhetsverkets företagsregister finns 1 §, 3 kap. i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsarbete, ELSÄK-FS 2017:3. Dessa undantag får inte tillämpas i potentiellt explosiv miljö.

Exempel på arbeten är byte av uttag och strömställare, en- och flerfasiga, för högst 16 A och 400 V till likvärdiga sådana. Man får inte förändra funktion som att ändra från strömställare till dimmer. Men för närmare detaljer hänvisar jag till föreskrifterna som kan laddas ner från Elsäkerhetsverkets hemsida. Enklast genom att ”googla” på ELSÄK-FS 2017:3.

Sök bland frågor och svar