Elsystem för lägenheter

Elsystem för lägenheter

Jag har ett enplanshus med 6 smålägenheter på rad. Jag vill sätta enskilda elcentraler i varje lägenhet.

Mina frågor är:
1. Kan man seriekoppla dessa centraler till huvudcentralen?
2. Om så, vilken tjocklek på kabel bör användas?
Varje lägenhet kan ha en max förbrukning av 9500w
3. Alla centraler skall ha jordfelsbrytare, måste huvudcentralen ha det med?
4. Sist, vilken huvudsäkring bör användas i huvudcentralen 250A?
Ps. Jag bygger i Sydamerika, och där är det inte så noga, men jag vill vara noggrann.

Svar:

Här är mina svar på dina frågor:

  1. Nej, varje lägenhet måste anslutas direkt till huvudcentralen enligt gällande praxis, med egen säkring. I annat fall bryts matningen till alla vid ingrepp eller fel i en lägenhet.
  2. 6 mm2 skulle i sig räcka för belastningen, men PEN-ledaren måste vara 10 mm2, och därför blir det 10 mm2 om man väljer kabel.

Vad gäller belastningen anger Svensk standard, SS 437 01 02, att man bör räkna med en sammanlagradbelastning på 5 kW per lägenhet. För 6 lägenheter skulle den sammanlagrade belastningen enligt standarden bli 19 kW. Man använder ju inte all utrustning på en gång i en vanlig lägenhet. Finns det särskilda skäl kan man naturligtvis öka det en del.

  1. Huvudcentralen behöver inte ha jordfelsbrytare.
  2. Jag föreslår att du resonerar med nätägaren först om storlek på mätarsäkringen och sedan väljer ni den gemensamma huvudsäkringen för lägenheterna. Jag tror du hamnar på ca 40 A. Tänk på att man inte bör ha för stor mätarsäkring, för den bestämmer den eltaxa man få betala.

 

All installation måste enligt lag utföras av en auktoriserad elinstallatör. När du anlitar en sådan har de säkert kompletterande uppfattningar om hur de brukar utföra installationen, så att den blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt. Det är bra att du vill vara noggrann och följa gällande bestämmelser, för det ger också betryggande säkerhet, och det tjänar alla på i längden.

Sök bland frågor och svar