Eltejp runt torra trådar, är det ok?

Eltejp runt torra trådar, är det ok?

I vissa infällda dosor är matningen till dosorna tejpade med eltejp, dvs fas, nolla och jord (1.5 mm2). Det rör sig om installationskabel av okänd beteckning i VP-rör och jag misstänker att man har gjort så pga att isoleringen på kardelerna är torr/sprucken i änden av kabeln från sent 80-tal. Kardelerna är noggrant tejpade så det borde inte innebära isolationsfel/ev läckströmmar. Är det tillåtet att göra så här?

Svar:

Det finns inga exakta bestämmelser om hur detta måste vara utfört. Allmänt gäller att anläggningen ska vara utförd så, att den ger “betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el” som det står i föreskrifterna. Är det hela utfört på ett kompetent och hållbart sätt ser jag inga problem med att komplettera med eltejp. Jobbet ska dock enligt reglerna vara utfört av en auktoriserad installatör. Man bör också kunna se av färgmärkningen vilken funktion respektive ledare har för att undvika misstag – skyddsledare: grön-o-gul, neutralledare (“nolla”): blå och fasledare: brun, svart eller grå. Jag kan också nämna  att i äldre anläggningar, från t.ex. 60-talet, kan skyddsledaren vara röd och fasledaren vit.

Sök bland frågor och svar