Eluttag under bubbelbadkaret, är det tillåtet?

Eluttag under bubbelbadkaret, är det tillåtet?

I vår lägenhet fanns det ett bubbelbadkar när vi köpte lägenheten. Igår kom en rörmokare för att ta bort badkaret och upptäckte att det fanns ett fast eluttag under badkaret. Han sa att det var helt felbyggt, för nära golvbrunnen och farligt att ha ett eluttag där.

Uttaget var ca 25 cm upp på väggen och ca 30 cm från golvbrunnen. Det fanns silikon runt uttaget. Det fanns några cm mellan badkaret och väggen, så varje gång vi har duschat i badkaret har det runnit vatten på eluttaget. Är det en korrekt placering av eluttaget enligt er? Badrummet renoverades 2011 eller 2012. Rörmokaren menar att den placeringen kan göra att det går fukt in i väggen pga. tätskiktet är brutet och att vi hade kunnat få elstöt om vatten trängt sig in i uttaget.

Är det något vi kan kräva från byggföretaget som renoverade badrummet? Jag har läst att de har ett ansvar i 10 år.

Svar:

Nej, det är inte tillåtet  med uttag under badkaret. Enligt gällande standard, som måste följas, kallar man det området i badrummet ”område 1”, och där gäller:

I område 1 ska endast fast monterade och fast anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering.

Med ”fast installerade” menas bland annat att det inte får finnas något vägguttag i det området, och att utrustningen ska vara fast ansluten med lämplig kabel, alltså inte med stickpropp.

Som rörmokaren säger är det både risk för att fukt tränger in i väggen och att det kan komma in i uttaget och orsaka både elstötar och brand, och därför måste felet åtgärdas så snart som möjligt.

Uttag i badrum får inte installeras över eller under badkar, utan de måste vara placerade på ett horisontellt avstånd av minst 60 cm från badkaret.

Det är troligt att byggföretaget anlitat någon mindre kunnig elektriker eller elfirma för att installera bubbelbadkaret. Om de gjort det själva utan behörighet är det olagligt i sig själv. Du kan ju kontakta företaget för att begära rättelse, men jag vågar inte uttala mig om de rättsliga förhållandena efter så lång tid som 10 år. Det allra viktigaste nu är emellertid att felet blir åtgärdat, så att du kan bada i trygghet.

Och glöm inte att noga tvätta dig ren från alla virusbaciller som flyger omkring i dessa dagar! Lycka till!

Sök bland frågor och svar