Får jag använda de gamla lamputtagen?

Får jag använda de gamla lamputtagen?

Vi har flyttat till ett radhus byggt 1974 där de flesta uttagen för taklampor verkar vara i original, där det är tre hål istället för två, alla eluttag förutom vid köksbänk och i badrummet är ojordade. Jag undrar hur man gör med lamputtagen, kan man sätta in en ”vanlig” ojordad eller jordad lampkontakt med två pinnar och lämna ett hål ”tomt” så att säga? Jordfelsbrytare finns om det spelar någon roll.

Svar:

Enligt tidigare installationsregler krävdes jordade uttag endast i utrymmen där man lätt kunde komma i kontakt med metalldelar i rummet som var anslutna till jord. Det gällde t.ex. kök med vattenkranar o diskbänk, badrum och andra våtutrymmen. I torra utrymmen med isolerande golv ansågs miljön i sig utgöra ett isolerande skydd, om någon elutrustning skulle bli spänningsförande p.g.a. ett fel. I dag kräver vi emellertid sedan 1994 jordade uttag överallt i nya installationer, men i äldre hus får man tillämpa de gamla reglerna – om man inte gör någon omfattande ombyggnad.

I ditt fall gäller därför att du får ha ojordade lampkontakter med bara två ”pinnar”, dvs. fas och neutralledare, i alla utrymmen utom kök, badrum, tvättstuga etc. I kök och våtutrymmen ska både vägguttag och takuttag vara av skyddsjordat utförande med fas, neutralledare och skyddsjord.

Lycka till i den nya huset! Hoppas ni kommer att trivas.

Sök bland frågor och svar