Får jag byta ojordad kontakt till eurokontakt?

Får jag byta ojordad kontakt till eurokontakt?

Jag har köpt en gammal lampa som har en rund ojordad nätkontakt. Min fråga är om jag på egen hand får byta till en eurokontakt (platt) eller om den måste lämnas in till en elektriker?

Svar:

Eftersom det är en gammal lampa med stickpropp utan jordkontakt innebär det att lampan inte är skyddsjordad. Om det skulle uppstå ett isolationsfel i den, kan då berörbara metalldelar i lampan bli spänningsförande. En sådan lampa kan ju bara anslutas till uttag utan jordkontakt, och sådana fick man bara ha i torra rum med isolerande golv, där det inte fanns någon skyddsjordad utrustning, jordade uttag eller jordanslutna föremål. Om man då berörde en lampa som blivit spänningsförande, var man skyddad av den isolerande miljön i rummet – man kunde alltså inte få ström genom sig. I dag har man jordade uttag i alla rum, och man kan ha jordade föremål lite överallt. Därför får man inte ha en sådan gammal lampa i utrymmen där man nu har jordade uttag. Man får alltså bara ha skyddsjordade lampor eller lampor i extraisolerat utförande. Men – man kan vanligen relativt enkelt bygga om den gamla lampan genom att komplettera med därtill avsedd isoleringsmateriel, och sedan kan man byta till euro-stickpropp.

Eftersom det krävs speciell materiel och instruktion för ombyggnaden, föreslår jag att du lämnar in lampan till en armaturaffär eller liknande som vet hur man gör. (Det är inte säkert att alla elektriker är så kunniga på just detta). Det finns för övrigt en handbok, “Ombyggnad av ljusarmaturer” som getts ut av EIO. Den jag har själv är ganska gammal, men jag tror det finns nyare utgåvor.

Efter denna långa utvikning ska jag svara på din direkta fråga: Man får själv byta till annan stickpropp på en elprodukt, om man säkert vet hur man gör. Men man måste också veta om man får byta till just den stickproppen, och det är som du ser ovan inte helt självklart.

Hoppas du får en klart lysande lösning av belysningsproblemet!

Sök bland frågor och svar