Får jag flytta uttag och strömbrytare själv?

Får jag flytta uttag och strömbrytare själv?

Jag håller på att riva ner en garderob. Det sitter ett uttag och en strömbrytare på ena sidan av garderoben. Är det okej att jag river ner allt eller måste en elektriker sköta hanteringen av uttaget och strömbrytaren?

Svar:

Att flytta eluttag och strömbrytare eller ändra i en elinstallation är elinstallationsarbete och ska, enligt Elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter, utföras av ett elinstallationsföretag.
Både eluttag och strömbrytare kan vara kopplade på oförutsägbart sätt och då är det säkrast att låta en elektriker utföra arbetet.

Sök bland frågor och svar