Får jag koppla ihop min taklampa med en sladd?

Får jag koppla ihop min taklampa med en sladd?

Om jag köper en taklampa som är jordad, får jag då koppla ihop den med en jordad sladd med strömbrytare och stickkontakt på?

Svar:

Om det är en taklampa är ju naturligtvis första alternativet att ansluta den till ett uttag i taket. Om det är en ny lampa har den emellertid troligen stickpropp av den nya typen, DCL (Device for Connection of Lamps), och då måste man byta stickpropp för att den ska passa till äldre takuttag.

Men om du av något skäl vill ansluta lampan till ett vägguttag ser jag inget direkt hinder mot det. Du måste då se till att de olika ledarna blir rätt anslutna, och att skyddsledaren (den grön/gula ledaren) går obruten genom strömbrytaren. Är du aldrig så lite osäker bör du anlita eller rådfråga en elektriker. Att koppla fel kan få farliga konsekvenser!

Lycka till mot en ljusare framtid!

Sök bland frågor och svar