Får jag koppla jordad lampa till ojordat uttag?

Får jag koppla jordad lampa till ojordat uttag?

Jag bor i en lägenhet från 70-talet. Vad jag kan se är det ojordade uttag i alla rum utan i köket där det är blandat. Jag har köpt en klass 1 lampa där en jordad kabel är ansluten i sockerbiten. Om jag inte vill koppla in jord då takuttaget är ojordat ska jag ta loss den jordade kabeln från sockerbiten och isolera den eller ska jag låta den vara och endast koppla in L och N till stickkontakten?

Svar:

Principen i äldre bostäder var att man inte behövde jorda elmateriel i ”torra rum med isolerande golv”. Men eftersom kök och våtrum har inredning som är jordad, t.ex. diskbänk och kranar, krävde vi att klass I-materiel där skulle anslutas till jordade uttag. Därför krävde vi också jordade uttag i kök, med undantag av något uttag vid separat matplats en bit från diskbänken.

Eftersom takuttaget i ditt fall är ojordat, kan vi förutsätta att det är OK att ansluta lampan ojordad. Om uttaget till lampan passar, kan du bara koppla in den. Om lampan har en anslutning till en stickpropp direkt eller via en sockerbit kan du låta skyddsjordledaren sitta kvar. Kontrollera bara att den är ordentligt avskild från de andra ledarna, dvs. fas- och neutralledaren (L resp. N). Och naturligtvis är det viktigt att se till att man inte förväxlar skyddsledaren med någon av de andra ledarna!

Och glöm inte skruva ur säkringen om du riskerar att komma i närheten av någon spänningssatt del!

Lycka till med jobbet!

Sök bland frågor och svar