Får jag sätta en jordad taklampa i ojordad fast installation?

Får jag sätta en jordad taklampa i ojordad fast installation?

Jag har hittat en taklampa med jordad kabel som jag vill ha. I vardagsrummet där jag tänkt ha den finns det ingen stickkontakt utan är bara två sladdar(ojordat?) så det kräver fast installation. Är det tillåtet att installera den jordade taklampan där?

I övrigt så är vägguttagen bytta till jordade i rummet, vilket jag tycker är lite konstigt då det väl inte får blandas ojordat och jordat i samma rum?

Svar:

Du har helt rätt, du får inte blanda jordade och ojordade apparater i samma rum då det innebär en ökad fara.

Skulle det bli ett fel i armaturen så bygger felskyddet på att den ska vara jordad, vilket gör att säkringen löser ut. Är den inte jordad så kan vid ett fel armaturen bli spänningssatt och utgöra en fara vid samtidig beröring av armaturen och annan jordad apparat.

Det finns två sätt att lösa problemet: antingen ta dit ett elinstallationsföretag som hjälper dig att dra i en jordtråd eller att du skaffar en annan armatur som är dubbelisolerad och därför inte kräver någon jord. En dubbelisolerad armatur känner du igen på att den är märkt med en dubbelkvadrat.

Dubbel kvadrat Symbol för dubbelisolerad armatur

Symbol för dubbelisolerad armatur

Sök bland frågor och svar