Får jag sätta transformatorn till balkongbelysningen inomhus?

Får jag sätta transformatorn till balkongbelysningen inomhus?

Kan jag sätta en ljusslinga med medföljande transformator på balkongen och sätta i kontakten inomhus i ett vanligt uttag? Eller behövs ett särskilt uttag utomhus?

Svar:

Ja, du kan ansluta transformatorn inne, om du inte har uttag utomhus. Men några viktiga saker bör du tänka på:

Om möjligt bör du ha transformatorn inne och bara dra ut de klena ledningarna med klenspänning från den. Då är transformatorn skyddad för regn och snö, och det är lättare att se till att ledarna inte kommer i kläm och skadas. Det kan medföra brandfara – särskilt om man dra ut den grövre sladden för 230 V – och därför är det viktigt att man är försiktig och skyddar ledningarna väl

Om du av något skäl måste ha transformatorn ute krävs de att den är gjord för det, och den måste då ha en kapslingsklass på IP44. Och då krävs också att vägguttaget inne är skyddat av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare bör man ju ha ändå, som du säkert vet, men i äldre hus finns det inte alltid.

Önskar dig en ljus och elsäker jul!

Sök bland frågor och svar