Får man ha en ojordad sladd till en jordad lampa?

Får man ha en ojordad sladd till en jordad lampa?

Vi har jordade lampor och jordade kontakter. Men kan man ha ojordade sladdar till det?

Svar:

Om lampan som ska anslutas är gjord för att skyddsjordas och därför har en stickpropp med jordkontakt, måste sladden ha skyddsledare, dvs vara försedd med 3 ledare: fasledare, neutralledare och skyddsledare. En sådan lampa kan emellertid anslutas både till jordade och ojordade uttag.

Ojordade uttag får bara finnas i torra miljöer, där det inte finns jordade föremål, och där den isolerande miljön i sig utgör skydd mot farlig strömgenomgång, om det skulle uppstå något isolationsfel.

Nyare lampor och andra bruksföremål är numera ofta utförda med extra isolering, och de behöver därför inte skyddsjordas. De har då anslutningssladd utan skyddsledare och är försedda med en stickpropp som kan anslutas både till jordade och ojordade uttag, t.ex. den platta stickproppen nedan.

Ett kort svar på din fråga är alltså: Nej!

Sök bland frågor och svar