Får man ha kraftkabel på kommunikationssidan på kabelstege?

Får man ha kraftkabel på kommunikationssidan på kabelstege?

Får man förlägga kraftkabel på kommunikationssidan om kraftsidan är full ? Eller hur är det med den regeln?

Svar:

För det första ska IT-kablarna vara isolerade för samma spänning som kraftkablarna. Sen kommer vi till störningar och då anges i standard att avståndet i luft bör vara 200 mm om inte användningsområdet för IT-kabeln är känd. Detta avstånd kan minskas om en metallavskärmning eller inneslutningssystem används.

Sök bland frågor och svar