Får man installera jordade uttag utan jord inkopplad?

Får man installera jordade uttag utan jord inkopplad?

Jag jobbade som elektriker på 80 och 90 talet from till ca år 2000. Jordfelsbrytare och regler runt den har jag inte koll på riktigt.

Igår så skulle jag hjälpa min dotter att koppla in en lampa som krävde jord. Det fanns ingen jord i lamputtaget så jag började undersöka var närmsta jord fanns. Och om det skulle gå enkelt att få fram en jord till lamputtaget.

Träffade då på flera jordade uttag där det inte fanns jord. Uttagen som jag hittade var i en skrubb och i ett gästrum som använts som kontor. Installationen med de jordade uttag ser ut att vara gjord nyligen. Och troligen gjord av en elinstallatör eftersom dom som bodde där tidigare hade renoverat en del av lägenheten. Elinstallatören hade då troligen också satt in jordfelsbrytare i samband med renoveringen. Min dotters familj köpte lägenheten för 1,5 år sedan.

Min fråga är då, får man idag installera jordade uttag utan jord inkopplad, när det finns en jordfelsbrytare? (Jag tror ju inte det men jag vill fråga för att vara säker)
Är detta ett dolt fel? Om det är en elfirma som gjort installationen ska man då kontakta dem? Eller är det de tidigare ägarna som man skall kontakta? Eller är det fastighetsmäklaren som skall kontaktas?

Eller hur skall hennes familj gå tillväga?

Svar:

Det finns inget krav på att installera jordfelsbrytare vid utbyte av eluttag. Detta framgår av undantaget i ELSÄK-FS 2022:1 som lyder
 
• vid utvidgning av en lågspänningsanläggning inom ett befintligt torrt rum i bostäder behöver inte tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK- FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser,
Däremot måste alla eluttag i rummet bytas till jordade, det är inte tillåtet att blanda jordat och ojordat vid kompletteringar. Så om det var ett lamputtag borde även detta ha försetts med jord, alternativet är att sätta dit en dubbelisolerad armatur som inte kräver jordning.
Huruvida detta är ett dolt fel kan jag inte svara på.

Sök bland frågor och svar