Farligt att ha felaktig area på skyddsjord i 3-fas grupp?

Farligt att ha felaktig area på skyddsjord i 3-fas grupp?

Vår 3-fas spis är avsäkrad med C16A där kabelarean är 2,5 mm2 på alla FK-trådar, men utom skyddsjorden, som endast har 1,5 mm2. Jag tänker mig att skyddsjorden blir den svagaste länken istället för dvärgsäkringen. Vidare tänker jag mig att så fort skyddsledaren blir strömförande ska säkringen (inkl JFB) slå ifrån direkt, alltså finns det ingen risk för brand i detta scenario. Kort och koncist: Är det farligt att ha en 1.5mm2 skyddsjord ”avsäkrad” med 16A?

Svar:

En skyddsjordledare ska enligt gällande föreskrifter ha minst samma area som fasledaren, så i ditt fall ska den alltså vara minst 2,5 mm2.

När säkringen eller dvärgbrytaren har märkströmmen 16 A ska fasledare och neutralledare vara minst 2,5 mm2, så den saken verkar alltså vara helt OK i ditt fall. Vid de stora strömmar som uppstår vid t.ex. en kortslutning är det viktigt att skyddsledaren inte skadas eller blir så varm att isolationen tar skada, så därför måste den vara riktigt dimensionerad. Jag föreslår att du kontaktar en auktoriserad elinstallatör för att byta till grövre skyddsledare. Arbetet kräver alltså auktorisation.

 

Sök bland frågor och svar