Fråga om flexrör

Fråga om flexrör

Jag håller på att renovera en sekelskifteslägenhet som vi ska flytta in i med vår nyfödda dotter om 2 månader. Jag har spårat väggar för att baka in tomma flexrör men i vissa rum är det enklare att sätta det tomma flexröret i taket bakom taklisten, är det säkert och godkänt? Det kommer självklart en behörig elektriker som kopplar och drar alla kablar.

Jag har läst massa olika svar på forum och vill vara säker, några skriver att man kan ha flexröret löst bakom listen, andra att det behöver vara 5 cm avstånd. Någon skrev även att man kunde spackla in flexröret med gips och sedan sätta taklisten.

Svar:

Det har under åren funnits lite olika regler om detta, med hänsyn till bland annat risken för genomspikning – troligen därför du hört olika uppfattningar.
I dagen regler finns inget förbud mot det förläggningssätt som du föreslår, dvs. installationsrör bakom taklisten.

Men även förläggning av installationsrör räknas som elinstallationsarbete. Det innebär att inte bara dragning av ledare och anslutning av dem, utan även förläggning av rören ska göras av ett elinstallationsföretag, som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det innebär bland annat att företaget har en auktoriserad (tidigare ”behörig”) elektriker.

Sök bland frågor och svar