Fyrledarsystem

Fyrledarsystem

Finns en redan nergrävd kabel 4g6mm2 för fyrledarsystem. 3 faser +gröngul PEN-ledare. Nu ska PEN vara 10mm2. Behöver kabeln bytas? Man får ju inte heller lägga ihop neutral- och jordledare om man har 5g6 mm2. Hur löser man detta ?

Svar:

Ja, det är riktigt, fr.o.m. starkströmsföreskrifterna 1996 infördes kravet att PEN-ledare ska ha en area av minst 10 mm2. Föreskrifter är dock inte retroaktiva, och I äldre anläggningar får man därför behålla den gamla kabeln, om den uppfyller de regler som gällde då den installerades. Om det alltså finns en matande kabel till en anläggning, och man t.ex. byter ut mätarcentralen, räknas det inte som nyinstallation, utan då gäller det som står i föreskrifternas övergångsbestämmelser: ”Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas” .

 

Nu vet jag ju inte vad kabeln i ditt fall har haft och ska få för funktion. Ska den gå till samma anläggning som tidigare gäller alltså det jag sagt ovan. Om man däremot ska använda kabeln för ett helt nytt ändamål, så får man betrakta det som en nyinstallation och då gäller regeln om 10 mm2. Och som du säger kan man inte lägga ihop neutral- och skyddsledare för att få en PEN-ledare.

 

Sök bland frågor och svar