Kan man koppla gamla apparater till nya eluttag?

Kan man koppla gamla apparater till nya eluttag?

Jag har precis köpt en förstärkare och vinylspelare, båda från början av 70-talet, men insåg efteråt att de har ojordade runda stickproppar och alla uttag i min lägenhet är jordade. Nåt sätt måste det väl finnas så jag kan använda mina apparater utan att behöva oroa mig för att bli grillad?

Har jordfelsbrytare om det gör någon skillnad…

Svar:

Apparater med ”ojordade runda stickproppar” är en del av elmateriel i utförande av Klass 0. Skälet till att stickproppen inte passar i jordade uttag är att det kan medföra livsfara att använda Klass 0-materiel i en jordad miljö.

Jordfelsbrytare ger inte ett fullgott skydd vid användande av Klass 0-materiel i en jordad miljö, till exempel vid två fel, ett i vardera anslutna utrustningen.

Isolertransformator kan vara ett sätt att ansluta Klass 0-materiel på ett säkert sätt. Dock förutsätts att man endast ansluter en utrustning per lindning/skyddstransformator såvida man inte har en skyddsutjämning mellan utrustningar. Så med flera utrustningar krävs flera transformatorer och då priset är relativt högt så blir det en relativt stor investering. Dessutom är skyddstransformatorerna ofta utrustade för skyddsutjämning av de anslutna utrustningarna och då är uttaget på transformatorns sekundärsida jordat och löser därmed inte ditt problem.

Sök bland frågor och svar