Gammel 380V uttag till nytt

Gammel 380V uttag till nytt

Har ett gammalt 380V uttag, som jag vill byta till ett nytt. Ser att man kan få ett kombinationsuttag (380v+220v).
Mitt uttag har 5 kablar, kan man använda ett kombiuttag?

Svar:

Ja, är det framdraget 5 ledare, dvs. 3 faser, neutralledare och skyddsjordledare, bör det vara fullt möjligt att ansluta ett kombinerat uttag. En förutsättning är dock att detta är anpassat vad gäller märkströmmen till ledarnas area och bakomliggande skydd (dvs. säkringar eller dvärgbrytare).

De nominella spänningar vi numera har är 400 V som huvudspänning och 230 V som fasspänning. Som du säkert vet får man 400 V mellan faserna och 230 V mellan en fas och neutralledare.

Byte av ett sådant uttag får endast göras av en auktoriserad elinstallatör. Jag föreslår därför att du kontaktar en sådan, så kan han snabbt både kolla att förutsättningarna för ett sådant byte är uppfyllda och utföra jobbet.

Sök bland frågor och svar