Går det att koppla in batteridrivna ljusslingor i vägguttaget?

Går det att koppla in batteridrivna ljusslingor i vägguttaget?

Jag har ett antal ljusslingor, batteridrivna (AA), som jag skulle vilja koppla ihop och sedan koppla in i vägguttaget då ja använder dem relativt ofta. Går detta och i så fall hur gör jag?

Svar:

Ja, ditt förslag är tekniskt sett genomförbart, men praktiskt kan det nog stöta på problem. Jag antar att slingan matas med 1,5 V, eftersom du nämner att det är batterier av storleken AA. Det finns två teoretiska möjligheter att strömförsörja slingan via vägguttaget:

–          Man har en likriktare, som omvandlar 230 V växelspänning till 1,5 V likspänning.

–          Man har en transformator som omvandlar 230 V växelspänning till 1,5 V växelspänning.

 

Problemet är nog i första hand att få tag på sådan utrustning. Vad gäller likriktare tror jag knappast du kan hitta någon med så låg spänning.

Jag hittar inte heller någon transformator med så låg utspänning som 1,5 V. Möjligen kan man göra en omkoppling av ljusslingorna, genom att man kopplar t.ex. tre slingor i serie och ansluter dem till en transformator med utspänningen 5V (finns hos t.ex. Kjell & Company enligt deras katalog) – eller sex i serie och har en transformator med utspänning 10 V. Jag kan dock inte garantera att det hela fungerar bra, eftersom jag aldrig provat den varianten själv. Vill du försöka, råder jag dig till att tala med någon elektriker. Han får se om det går att koppla om slingorna på det sättet. Det krävs lämplig elmateriel för att göra det hela säkert. Sen får man se om lamporna lyser med rätt styrka….

En eventuell transformator bör helst anslutas inomhus. Om den måste anslutas ute, måste den vara kapslad för det och ha kapslingsklass minst IP44.

Om du vill prova, önskar jag lycka till! Principiellt bör det gå, men jag är lite fundersam på ljusstyrkan.

Sök bland frågor och svar