Hål för el till bubbelbadkar, kan det orsaka fuktskada?

Hål för el till bubbelbadkar, kan det orsaka fuktskada?

En elektriker har fixat elen till mitt bubbelbadkar ( jordat såklart). Han drog elen från köket , då borrade han från badrummet till köket o la dosan under badkaret. Men min fråga är: måste han inte täta till det hålet han borrade igenom? Så det inte kommer in vatten i väggen? Jag sa det till honom men han sa att det inte behövdes?? Jag känner mig orolig och vill inte ha fuktskador.

Svar:

Jag anser det vara en självklarhet att en yrkesman tätar de hål han tar upp – i all synnerhet i ett badrum. Visst kan vatten och fukt som tränger in orsaka fuktskador på sikt. Frågan om skyldigheten att utföra detta regleras dock inte i ellagstiftningen utan i så fall hellre i konsumentlagstiftningen. Om du inte kan få elektrikern att åtgärda hålet utan att gå rättsliga vägen är det nog enklast och billigast att själv täta – eller låta täta – hålet med silikon eller något liknande. Det är ofta en ganska enkel åtgärd. Tala i så fall gärna med något företag som arbetar med utrustning för våtrum om bästa metoden.
     Enligt elsäkerhetsföreskrifterna ska det finnas jordfelsbrytare i den krets som matar bubbelbadkaret. Du bör kolla om du har en sådan för hela lägenheten. I annat fall måste åtminstone kretsen som matar badrummet skyddas av jordfelsbrytare.

Sök bland frågor och svar