Har vi rätt till ersättning för felaktig elinstallation?

Har vi rätt till ersättning för felaktig elinstallation?

Hej! Min fråga: Min dotter köpte en bostadsrätt i Umeå. Under flera månaders tid levde hon med att säkringen gick när ugn o Micro var på samtidigt. Hon anlitade till slut bostadsrättföreningens ”egen” certifierade elektriker som undersökte och rättade till orsaken. Detta kostade närmare 6000 kr. Mycket pengar för henne. Hon bad säljaren att stå för denna kostnad men han vägrade liksom tidigare att själv rätta till felet. Hon bad elektrikern att skriva ned hans syn på felet.

Har hon rätt att kräva ersättning ??
Elektrikerns brev nedan:

” Hejsan..

Jag fick uppdrag att undersöka en överlast på en säkring i central. Där visade det sig att en säkring 10A märkt ugn var på 13A när både ugn och
micro kördes samtidigt. Efter efterforskning visade det sig att den hade ett uttag just under tak ovanför ugnen och micron. Bakom en trälist som
var fastlimmad. Vidare så skall vid installation dessa vara en fast installation bakom respektive enhet, dvs ugn och micro på var sin fas eftersom de
Är på så hög belastning vardera. Micron brukar behöva en 10 själv och Ugnen en 16A själv. Det innebär också att den senare skall ha en 2,5 kvadrat
area på kabel. Vidare så var dessa uttagna på köksbelysningsgruppen så det stämmer ju inte heller enligt regelverket.
Vidare så spisen hade omdragen tråd till spisuttag men trådarna var längre än de skall vara och löst liggades enligt bild och uttaget kastat ner under underskåp som spishällen var
monterat på.

Detta allt som allt INDIKERAR på att detta kan inte vara en certifierad elektriker som utfört detta jobb ”

 

Svar:

Det var ju tråkigt att det skulle uppstå de här problemen för er dotter. Man vill ju använda pengarna till trevligare saker. Först måste jag emellertid säga, att jag tyvärr inte kan svara på skadeståndsrättsliga frågor.

Det verkar ganska uppenbart att installationen inte gjorts på ett fackmannamässigt sätt. Vid en juridisk prövning skulle man dock ställa en mängd frågor, t.ex. när installationen utförts, om utförandet verkligen strider mot de föreskrifter och standarder som gällde vid utförandet osv. Om man inte tillvaratagit sin undersökningsskyldighet före köpet, t.ex. genom att låta en fackman göra en besiktning, utan köpt lägenheten ”i befintligt skick” kan det också vara mycket svårare att få rättelse i efterhand.

Erfarenheten visar att utfallet vid domstolsprövning av liknande ärenden har blivit ganska olika, och kanske inte alltid vad man förväntat sig, beroende på domstolens bedömning i det enskilda fallet. Ska man därför driva ett sådant här ärende rättsligt är utgången ganska oviss, och kostnaden för juridisk hjälp i regel mycket hög.

Utan att veta närmare vad elektrikern nu gjort är det också svårt att bedöma skäligheten i hans ersättningskrav. Går det inte att komma överens med säljaren om att dela på kostnaden?

Jag beklagar att jag inte kan hjälpa er i det här fallet men hoppas ändå att din dotter trots detta kommer att trivas i sin nya lägenhet!

Sök bland frågor och svar