Hur får man blanda ojordat och jordat?

Hur får man blanda ojordat och jordat?

Vi har jordade uttag i vår lägenhet och ska nu sätta upp taklampor. Alla taklampor utom en är ojordade och vi har därför anslutit dem med en ojordad stickpropp. Lampan som är jordad vet vi dock inte hur vi ska koppla. Ska vi använda en jordad stickpropp? Finns det några risker med att blanda ojordad och jordad stickpropp i lägenheten? Finns det någon risk med att ha ojordade lampor med ojordad stickpropp i jordat lamputtag?

Svar:

Hej Freja! Tack för din  fråga!

Man kan i princip ha två olika skydd mot fel i elektriska produkter, som skulle kunna orsaka skada genom strömgenomgång,”elchock”. Antingen är produkten skyddsjordad, vilket innebär att om en berörbar metalldel blir spänningsförande, uppstår det en kortslutning till jord, och säkringen löser ut. Sådana produkter kallas klass I. Andra produkter, som kallas klass II, har extraisolering och har därmed inga berörbara delar som kan bli spänningsförande. Klass 0 gäller produkter utan skyddsjord och utan extra isolering. Sådana produkter får man endast använda i äldre bostäder, där alla uttag är ojordade, och där utgörs skyddet av att man har isolerande golv i rum som måste vara torra (alltså inte badrum eller kök).

Klass I-produkter som ska anslutas till vägguttag har ju jordade stickproppar.

Klass II-produkter som ska anslutas till vägguttag har i regel platta stickproppar utan kontakt för skyddsjord.

För takarmaturer gäller samma princip, men stickpropparna har lite annat utseende. I ett rum med jordade uttag får man bara ansluta klass I och klass II-produkter, och det gäller även takarmaturer, även om skaderisken där är mycket liten. Många armaturer i dag är i klass II-utförande, och då är det inga problem, för stickproppen ska passa även i jordade uttag.

 

Reglerna blir då så här:

I ett torrt rum, där det bara finns ojordade uttag får du ansluta både jordade och ojordade armaturer (dvs. klass 0, I och II). Huvudsaken du har en stickpropp som passar.

I ett rum där det är jordade uttag får du bara ansluta armaturer av klass I och II, alltså jordade eller extraisolerade.

Man kan alltså, beroende på produktens utförande, ibland få blanda jordade och ojordade stickproppar i ett rum. Däremot får man inte ha både jordade och ojordade uttag i samma rum.

Ett tillägg: Fr.o.m. den 1 april i år införde man krav på en ny typ av takuttag i nya installationer, de s.k. DCL-uttagen (Device for Connection of Lamps). Det medför att nyinköpta lampor kan ha stickproppar av annat utseende, och då måste man byta dem till den äldre typen, så att de passar till de gamla uttagen.

Ledsen att svaret blev lite invecklad. Hoppas det ändå kan vara till hjälp.

Sök bland frågor och svar