Hur kopplar jag in min kristallkrona?

Hur kopplar jag in min kristallkrona?

Jag försöker få en kristallkrona att lysa, det är inget fel på själva uttaget i taket då andra lampor funkar där. Det är en dimmer. Det är lättare med bilder, men jag måste få i de små ståltrådarna i den lilla vita grejen så att man i sin tur kan koppla in den i kontakten i taket. Ståltrådarna verkar inte sitta helt bra. Det är en liten skruv som man skruvar på för att trådarna ska sitta bättre i den lilla vita grejen men de sitter ändå inte helt bra. Hur får jag den att lysa? Det är en gammal kristallkrona. En vän som skulle göra den kortare klippte av de trådarna högst upp tror jag. Tacksam för hjälp.

Svar:

Om jag förstår din fråga rätt har du redan ett uttag för en lampstickpropp i taket. Ett alternativ som ofta finns i äldre hus är annars lösa ledare som kommer ut från taket.

Först måste Du ju ha en stickpropp i armaturen som passar till uttaget i taket. Tidigare passade de alltid ihop, men fr.o.m. i år har man i nyare hus infört en ny internationell typ av uttag som kallas DCL (device for connecting lamps) och därmed också infört en ny typ av stickproppar. Du måste därför se till att du använder en stickpropp av den tidigare modellen, som passar till ditt befintliga uttag. Till armaturen kan finnas två eller tre ledare: fasledare (oftast svart eller brun), neutralledare (blå) och ev. en tredje ledare, som i så fall är skyddsjord och har färgen gul-och-grön. Är det en gammal kristallkrona, saknas troligen skyddsjord. I så fall bör den helst ändras om av en fackman, så att den blir skyddsjordad – i det fall det också finns en inkommande skyddsledare i uttaget.

Jag vet inte säkert om du med ”den lilla vita grejen” avser det vi kallar lampstickpropp. I så fall ska ledarändarna som kommer från armaturen skalas några mm. och stickas in i varsitt hål i den, sedan du öppnat kapslingen. Man måste först lossa på skruvarna, så man försiktigt kan föra in dem och sedan dra åt skruvarna så att ledarna sitter ordentligt fast. Man måste se till så att inte isoleringen kommer i kläm, utan att skruvarna verkligen fäster i själva kopparledarna. Någon oisolerad del får inte sticka ut utanför kapslingen, så att den blir berörbar.

Man får inte utan auktorisation utföra något arbete på den fasta installationen. Däremot får man själv utföra åtgärder på materiel som är frånkopplad från nätet men som sedan ska anslutas, t.ex. ansluta en stickpropp. MEN! Det finns ett viktigt villkor! Man måste vara helt säker på vad och hur man ska göra, och hur man ska kontrollera att det blivit rätt. Annars ska man anlita en fackman. Dels är det viktigt för rätt funktion, dels finns det annars risk för person- och brandskador. Alltså: Är du osäker, be någon som är kunnig inom området hjälpa dig. Det finns säkert många som vill hjälpa till.

Lycka till, och grattis till att vara ägare till en fin gammal kristallkrona!

Sök bland frågor och svar