Hur kopplar jag in mina nya armaturer till köket?

Hur kopplar jag in mina nya armaturer till köket?

Jag har köpt nya armaturer till taket i mitt kök samt ovanför diskbänken. De uttag jag har är jordade.

De sladdar jag hittar till armaturerna är dock flera meter för långa och jag behöver korta dem. Köpte stickproppar för jordade uttag för att korta sladdarna.

Men nu när jag ska montera konstaterar jag att sladdarna verkar ojordade, de är platta och på en av dem kan jag se att de bara finns två ledningar (om det nu heter så?). Jag förstår att jag då måste ha en ojordad kontakt istället. Men kan jag sätta en sådan i ett jordat uttag?

Svar:

Numera är alla nya uttag försedda med jord, men sedan beror det på produkten som man ansluter, om den ska jordas eller inte.

  • Dels har vi s.k. klass I-produkter, som har berörbara metalldelar som kan bli spänningsförande vid ett fel. De ska jordas, och då ska man ansluta tre ledare: fas, neutralledare (blå) och skyddsledare (grön-o-gul).

    Dubbelkvadrat - symbol för klass II-produkter.

    Klass II-produkter är ibland, men inte alltid, märkta med denna symbol.

  • Dels har vi klass II-produkter, och de är extraisolerade och behöver därför inte jordas. De är ibland (men inte alltid) märkta med en dubbelkvadrat:

Om lamporna är i dubbelisolerat utförande (klass II) går det därför bra med sladden med två ledare. I annat fall måste du skaffa en sladd med tre ledare. Du bör kunna se vid anslutningklämmorna i lamporna om det finns tre klämmor, varav en har ett jordtecken.

 

I så fall ska lampan jordas och tre ledare användas. I annat fall räcker alltså två ledare. Är du aldrig så lite osäker bör du fråga en kunnig elektriker till råds.

Hoppas du får bra ljus nu! Lycka till!

 

Symbol för jord.

Tecken för jord.

 

Sök bland frågor och svar