Hur många watt kan man ha i ett hus?

Hur många watt kan man ha i ett hus?

Jag undrar om man skulle kunna ha uppemot 40000 watt i ett hus. Går det att ha så mycket?

Svar:

I en villa eller lägenhet hanterar man normalt inte så höga effekter. 40 000 W eller 40 kW innebär en ström på 58 A vid en trefasanslutning. Det kräver en säkring på åtminstone 63 A och en ledararea på minst 25 mm2. I en villa har man normalt en huvudsäkring i området 16 – 25 A och inkommande ledare med arean ca 6 mm2. I vissa stora flerfamiljshus kan man kanske komma upp till den effekten, men det gäller då bara inkommande matningen till husets elcentral och inte till de enskilda lägenheterna.

Om du skaffar någon större maskin eller liknande med den som effekt du anger, kräver det en speciell matning med grövre kabel och större säkring eller effektbrytare, och det måste du då diskutera med nätägaren. Har du planer på att installera någon sådan effektkrävande utrustning rekommenderar jag dig att först ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör som kan hjälpa dig med planering och kontakter med nätägaren. Höga effekter medför ju också högre effekttariff med betydligt högre fasta årskostnader.

 

 

 

Sök bland frågor och svar