Hur ska jag installera min lampa?

Hur ska jag installera min lampa?

Jag har en fråga angående en taklampa jag vill installera.

Det är en vardagsrumslampa som verkar vara fast installation – men undrar om det är okej att installera den på detta sätt istället? Vänligen se bild. Funkar det?

Svar:

Nej, som det nu ser ut passar inte stickproppen och uttaget ihop. Uttaget är av en gammal typ och stickproppen av modern typ, och de är lite olika utförda. Det bästa du kan göra (eller låta någon kunnig elektriker göra) är att byta det befintliga fasta uttaget till ett modernare uttag som passar ihop med stickproppen.

 

Det du måste tänka på är att din nya lampa är ansluten med 2 ledare, nämligen fas- och neutralledare, vilket är tillräckligt med hänsyn till hur den här lampan är utförd.  Men det befintliga uttaget i taket är enligt bilden avsett för alternativt 2 eller 3 ledare, varav kanske bara 2 är utnyttjade. Till äldre lampor som är skyddsjordade måste man nämligen ha 3 ledare: fasledare, neutralledare och skyddsledare. Din lampa, som är extraisolerad, behöver dock bara 2: fasledare och neutralledare. Neutralledaren är blå och fasledaren kan vara brun, svart eller grå enligt modern standard. Skyddsledare (som kanske inte är framdragen) är grön-och-gul, men kunde tidigare vara röd. Det är därför ytterst viktigt att man kopplar in rätt ledare för att det ska fungera – och bli säkert! I särskilt äldre anläggningar, där färgerna kan avvika från standard, bör man därför vara noga med att kontrollera (mäta med voltmeter) vilken ledare som är fas och vilken som är neutralledare. Och om det är även en skyddsledare framdragen till uttaget i dag, behöver du inte använda den till den här lampan.

 

Det hela är inte svårt, men tyvärr lite invecklat att förklara. Är du aldrig så lite tveksam, bör du anlita en elektriker, som lätt kan ordna det hela.

Sök bland frågor och svar