Hur ska kablarna till poolen sitta?

Hur ska kablarna till poolen sitta?

Jag har dragit ur kablarna till elanslutningen till poolen och nu vet jag inte hur dom ska sitta? det finns en kontakt som har ett L, ett N och en figur på sig och kablarna är gul och grön randig och sen finns det två kablar som är svarta. Vad jag förstår ska den gul/gröna sladden sitta på N men hur ska jag veta vilken svarta som ska vara i vilket hål?

Svar:

Först måste jag tala om, att om det gäller anslutningen till den fasta installationen måste en auktoriserad elektriker utföra det. Däremot får man göra en anslutning till en stickpropp själv, om man med säkerhet vet hur man ska göra, och hur man ska kontrollera arbetet. Blir det fel kan det medföra risker både för personer och för utrustningen. Utrustningen kan alltså ta skada av en felkoppling, och det finns också ibland risk för brand. Så till frågan:

Det finns tre slags ledare:

Fasledare, som är spänningsförande. De har beteckningen L (från engelska ”live”). Färgen på fasledare får vara brun, svart eller grå.

Neutralledare, som ibland är spänningsförande och ska behandlas som sådan. Den har beteckningen N (neutral). Den ska normalt ha blå färg.

Skyddsledare, som har säkerhetsfunktion och ska leda bort uppkomna felströmmar, så att personer skyddas vid fel och säkringen löser ut. Den har benämningen PE (protection earth), och den har färgerna gul och grön. På installationer finns det ett tecken som ser ut så här, där den ska anslutas:

Tecken för jord

Om det i ditt fall finns två svarta ledare bör den ena vara fasledare och den andra neutralledare, trots färgen. Om båda ledarna är svarta torde det inte spela någon roll vilken som ansluts i vilket av de två hålen med L och N. Däremot måste ovillkorligen den grön-gula ledaren anslutas till jordkontakten, dvs. den med ovanstående figur. Det är sedan viktigt att se till att ledarna sitter ordentligt fast. Och slutligen skulle jag ändå råda dig att be någon som är förtrogen med el att kolla det hela.

God simtur!

 

Sök bland frågor och svar