Hur stor sammanlagd effekt på mina element klarar mitt hus?

Hur stor sammanlagd effekt på mina element klarar mitt hus?

Hur vet man hur stor sammanlagd effekt man kan ha på sina elelement? Huvudsäkringarna i huset är på 20 A, och elementen i huset är uppdelade på 2 st uppsättningar 10 A-säkringar (400 V-element). Jag vill ha så kraftiga element som möjligt men ändå kunna köra tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin/luftvärmepump osv. utan att säkringarna går mitt i vintern!

Svar:

Först vill jag säga att det är utmärkt att du vill planera din installation så, att det inte blir någon överbelastning på säkringar och ledningar.

När man dimensionerar säkringar (eller dvärgbrytare) och ledningar utgår man alltid från att man inte använder all utrustning samtidigt. Om man nämligen skulle anta att man har på alla spisplattor, ugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, bastu, all belysning osv. samtidigt, skulle man behöva ha mycket större säkringar och grövre ledningar än vad som är rimligt. Det skulle också medföra att man fick betala en betydligt högre eltaxa. Man utgår därför från en rimlig situation, som avspeglar en normal och rimlig användning av utrustningen. Sedan är det också en disciplinfråga att man inte slår på allt precis samtidigt.

Med en 20 A säkring och trefasmatning, 230/400 V, kan man ta ut 3 x 20 x 230 W = 13 800 W (13,8 kW). Enligt svensk standard (SS 437 01 02) bör man för en bostad utan elvärme räkna med en sammanlagrad belastning på 5 kW. I ditt fall skulle det då finnas ca 8,8 kW till godo för elvärme. Det är osannolikt att alla elradiatorerna samtidigt drar full effekt, åtminstone inte om de är termostatstyrda. Om du därför delar 8,8 kW med effekten på varje radiator kan du få ett bra mått på max antal radiatorer, med en väl tilltagen marginal.

Jag bör också nämna att både säkringar och dvärgbrytare kan kortvarigt överbelastas en hel del, så det ger också en marginal om man skulle slå på flera spisplattor under en kortare stund.
Hoppas du får varmt och skönt, även under smällkalla vintern!

Sök bland frågor och svar