Installation av maskin

Installation av maskin

Jag har en maskin som behöver installeras. På baksidan är det två anslutningar för ström och en för jordning. I manualen står det att det behövs mjuk koppar 10mm2 för elförsörjningen och 6mm2 för jordning. Maskinen är för 220v enfas. Hur ska jag installera den till en 230v kontakt? Ska jag konstruera en kabel av tre olika kablar och koppla till en kontakt eller? Jag har googlat lite och ser inga 3G10mm2 kablar och sen vet jag inte hur kontakten ska installeras på kabeln. Det vore bra om kabeln är lite tålig då den ska kunna vara utomhus.

Svar:

Det känns som att något är fel i de uppgifter du fått. En ledare på 10 mm2 ska klara mycket stora strömmar och det betyder att det är en mycket stor och effektslukande maskin du har, och sådana brukar vanligen anslutas trefasigt.

Om det ändå stämmer, är det bäst om den kunde kopplas in med s.k. fast anslutning, dvs. direkt till en egen grupp i elcentralen, och kabeln måste då ha samma dimension hela vägen. Måste du kunna flytta maskinen och därför vill ha en stickroppsanslutning, måste du för en så grov kabel använda ett s.k. industriuttag med tillhörande stickpropp för anslutning av maskinen. Uttaget måste också i det fallet matas med en kabel med erforderlig ledararea. I båda fallen måste säkringen eller dvärgbrytaren väljas så att den klarar belastningen. Vad gäller enfaskabel, dvs. tre faser och skyddsledare med den dimension du anger, bör det vara fullt möjligt att hitta en sådan – jag fann sådana när jag googlade.

Oavsett om du väljer fast anslutning eller via uttag med stickpropp måste installationen ovillkorligen utföras av en auktoriserad elektriker. Jag föreslår därför att du kontaktar en elfirma på orten, som både kan ge dig goda råd och utföra själva installationsarbetet. Lycka till med din maskin!

Sök bland frågor och svar