Installation

Installation

Då jag 2015 byggde sommarhus på Blidö anlades också en elanläggning/elskåp varifrån det drogs el till husen.

En gul kanalisation med elkabel i ligger sedan dess i dagen, i markytan.

Innan jag kontaktar elinstallatören angående detta skulle jag vara tacksam om du/ni vill kommentera detta.

Måste man inte gräva ned en elkabel på ett visst djup?

Svar:

Ja, kablar utomhus på allmän mark ska förläggas nedgrävda. Kravet på minsta djup är beroende av var det är, t.ex. väg, åkermark eller annan mark, vanligen 40–60 cm, men det ska din elinstallatör känna till – annars kan du hänvisa honom till Elsäkerhetsverket.

Sök bland frågor och svar