Installationskabel i infälld installation

Installationskabel i infälld installation

1) Enligt en bok om ellära är det tillåtet förlägga en installationskabel (ej FK utan t ex EKLK) fritt i en vägg utan att den behöver ligga i ett rör. Det står att man kan dra den ”kortaste väg”.
Får en installationskabel läggas i en isolerad vägg? Det borde bli högre värmeutveckling pga sämre nedkylning.

2) Får installationskabel (t ex EKLK) läggas i rör i en infälld installation? Även här borde det bli sämre nedkylning.

Svar:

Det verkar som om du ju känner till en hel del regler när det gäller förläggning av kablar.

EKLK är ju en kabel med både metall- och plastmantel. Jag kan i sig inte se något direkt hinder mot att förlägga den i en vägg (om inte tillverkaren av kabeln säger något annat), men jag känner inte till att man använt den på det sättet. Däremot är det klart olämpligt – och jag skulle vilja säga i praktiken nästan omöjligt – att förlägga den i rör, eftersom den pga. metallmanteln är för styv för det. Den kabel som man normalt använder för förläggning i vägg är EKK eller EQQ (halogenfri). Den har enbart plastmantel och får förläggas såväl kortaste vägen som i rör. Rör ska dock installeras enbart vågrätt eller lodrätt.

 

Det är flera saker man bör tänka på vid förläggning i vägg:

– Även förläggningen av en kabel kräver auktorisation (Installatörsbehörighet)

– Kabeln ska för kylningens skull förläggas mot väggytan och inte inne i isoleringen.

– Vid passage av reglar ska det finnas genomspikningsskydd. Mellan reglarna räknar man med att kabeln är så flexibel i sidled, att om man t.ex. skulle slå in en tavelspik eller dra in en skruv, så viker den undan. EKLK är i det fallet styvare och mindre flexibel men skyddas å andra sidan bättre genom metallmanteln.

– Eftersom värmeavledningen är sämre inne i en vägg, får en kabel i vägg inte belastas lika mycket. Som ett exempel kan nämnas att en 1,5 mm2 kopparkabel (t.ex. EKK) får belastas med 24 A vid förläggning utanpå en vägg, men bara med högst 18,5 A vid förläggning i rör i vägg.

Tabeller om tillåten belastning och säkring vid olika förläggningssätt, olika antal belastade ledare, korrektionskoefficienter vid olika omgivningstemperaturer mm. finns i svensk standard SS 436 40 00, tabellerna 52B.1-21.

Sök bland frågor och svar