Installationskabel i VP-rör

Installationskabel i VP-rör

Jag har sett info med max antal ledare i VP-rör,
för många blir för varmt.

Hur går det då med en installationskabel som tex 5×2,5G dessa ledare ligger ju ännu närmare + det yttre pvc höljet,
varför blir inte detta för varmt, och får man inte dra denna installationskabel i VP-rör?

Svar:

Allt handlar om dimensionering. Alla kabeltyper har en högsta tillåten temperatur, högsta drifttemperatur hos ledaren är vanligen 70 respektive 90 °C, beroende på materialegenskaperna hos ledarnas isolering.

Ju högre ström i en kabel desto högre temperatur. En kabel som är fritt förlagd kyls bättre än en kabel som ligger i ett rör och kan därmed leda en större ström utan att bli för varm. Lägger du flera kablar i samma rör så kommer det att bli varmare och därmed kan du inte leda lika mycket ström i dessa kablar.

Dimensionering av kablar är en mycket avancerad matematik och kräver särskilda kunskaper. Det handlar om att, utifrån ett krav på en viss belastningsström och förläggningssätt av kabeln, beräkna vilken kabelarea du måste använda. Kabelns längd har också en avgörande betydelse. Ju längre kabel för en viss belastningsström desto större kabelarea krävs.
Målet med dimensionering av en kabel är att välja en kabelarea så att kabeln inte blir för varm, att skydden löser ut vid fel och att spänningsfallet i kabelns resistans inte blir för stor.

Sök bland frågor och svar