Installera armatur

Installera armatur

Jag ska sätta upp en plafond. Från taket kommer 7 kablar: 1 grön, 2 svarta, 2 röda och 2 vita. Jag vill först ansluta en hona (3 sladdar, jordad). Vilka kablar ska jag välja? Huset är från 1968 och rummet är i källaren.

Svar:

Ja det är ett detektivarbete. Av färgerna att döma är det en originalinstallation och troligen går det kablar vidare så att det också matar ett annat ställe.

Här måste du vara väldigt säker på vad du gör och min rekommendation är att ta dit en elektriker. Gissningsvis är de röda skyddsjord, svarta fas och vita nolla. Den gröna skulle kunna vara tändtråd från strömbrytaren.
Men för att vara säker måste man först kontrollera i centralen vilka färger de utgående ledarna har. Därefter i strömbrytaren för att se om den gröna kan vara tändtråd.
För att göra det på ett säkert sätt måste du vara kunnig i hur en elcentral är kopplad.
Tänk på att el är farligt.

Sök bland frågor och svar