Installera begagnad spis

Installera begagnad spis

Jag har köpt en begagnad spis på Blocket. Kan det vara så att en elektriker behöver ändra min elcentral i huset – till fler eller starkare säkringar? Den ”nyare” har samma typ av kontakt, som ska in i vägguttaget, som den gamla spisen.

Svar:

Det är några saker du först bör kontrollera:
– Är den nya spisen avsedd för en- eller trefasanslutning, och är även det detsamma som för den gamla spisen? Dvs. är det lika många stift på stickproppen (s.k. Perilex-uttag).
– Är spisen avsäkrad med minst 10 A? I så fall bör det inte vara några problem, om det är en helt vanlig spis och trefasanslutning. I annat fall måste en elektriker komma och byta säkring. För en 10 A säkring räcker 1,5 mm2 ledare. Skulle man behöva 16 A krävs 2,5 mm2.
– Har du möjlighet att se någon märkning med spisens effektförbrukning?
Med enfasbelastning och 10 A säkring kan man ta ut 10 x 230 W, dvs. 2 300 W. Med trefasbelastning och 10 A säkring kan man ta ut 3 ggr så mycket, dvs. 6 900 W. Är det trefasanslutning bör det inte vara några problem. Är det enfas är det risk att man överbelastar säkringen, när man har på flera plattor/ugn samtidigt. I det fallet bör du konsultera en elektriker.

Jag vill också nämna som en allmän regel, att man själv får ansluta stickproppsansluten utrustning, men om det krävs fast anslutning, dvs. så att man behöver verktyg, då krävs en elektriker med auktorisation.

Hoppas det blir lika god mat på den nya spisen!

Sök bland frågor och svar