Installera lampor i hall

Installera lampor i hall

Jag brukar sätta upp mina lampor själv men nu blev jag osäker. När jag tog bort takdoslocket med 3-pol så är det inkopplat fyra sladdar och inte tre som jag är van vid. Kan det vara så att anledningen till att det är fyra sladdar är att lampan är inkopplad till två lampknappar?

Svar:

Troligen är det förberett för en strömbrytare av typ kronomkopplare, som har två knappar bredvid varandra för att manövrera en armatur av typ ljuskrona. Det var framförallt tidigare vanligt med armaturer med t.ex. fem lampor, där man kan välja att med kronomkopplaren tända två eller tre av dem eller alla fem. Om du nu bara har en vanlig enkel strömbrytare manövrerar den i så fall bara en av fasledarna i dosan.

Vanligen är det, som du säger, tre ledare för belysningsarmaturen:

–  Fasledare, som numera ska ha färgen brun, svart eller grå (I äldre installationer kan även andra färger förekomma)

–  Neutralledare, som är blå

–  Skyddsledare, som är grön-o-gul (i äldre installationer röd)

 

När du ska ansluta den nya lampan måste du kontrollera vilken av fasledarna som får spänning, när man slår till strömbrytaren. För det krävs mätinstrument, och jag skulle därför ge dig rådet att anlita en fackkunnig person med lämpligt mätinstrument som kontrollerar hur det är kopplat, innan du gör några andra åtgärder.

 

Det kan också tänkas att en ledare varit avsedd för annat ändamål och man bara har dragit den via dosan.

Sök bland frågor och svar