IPklasser för installationer ute och i förråd

IPklasser för installationer ute och i förråd

Inuti vårt nuvarande förråd ute på tomten har vi en del utanpåliggande vägguttag, kopplingsdosor och strömbrytare monterade. Dessa ser ut att vara av samma modell som de som används för utomhusbruk.
I detta förråd kan det säkerligen bli både kallt och fuktigt men det finns inga våtutrymmen och det regnar inte in.
När jag nu läser kring kraven på installationer i dessa miljöer så verkar det som att de ska hålla en klass om minst ip21. Stämmer det?
Varför verkar befintlig utrustning ha en högre ipklassning?
Om vi i framtiden ska byta ut all el i förrådet, vilken ipklass bör allt som lägst hålla?
Vi har även en radiator där, bör radiatorn och dess kopplingsbox hålla samma ipklass?

Svar:

Beteckningssystemet för skydd mot väta och beröring är uppbyggt så:

  • Första siffran avser skydd mot inträngande föremål. För åtkomlig elmateriel ska det alltid vara minst ”2”, med vilket menas att öppningar i materielen får ha en diameter på högst 12 mm. Det innebär att man inte ska kunna föra in ett finger.
  • Andra siffran gäller skydd mot väta. Utomhus där materielen kan utsättas för regn ska det vara lägst ”3”. Vid placering närmare mark eller ett lutande plan (t.ex. tak) ska det vara minst ”4”. I fuktiga utrymmen inomhus ska det vara minst ”1”. I torra utrymmen, t.ex. i torra rum i en bostad får det vara ”0”.

I ditt fall, där det är fuktigt, men materielen inte kan utsättas för regn eller vattenbegjutning är det alltså helt OK med kapslingsklassen IP21.

Ofta väljer man för säkerhets skull en högre kapslingsklass än vad som är helt nödvändigt, och det är inget fel i det. Man kanske inte alltid vet hur utrymmet kan komma att användas i framtiden. Installerar man t.ex. dusch krävs högre klass. För materiel som man köper och som ska användas utomhus är det numera nästan alltid IP44, och därigenom kan man undvika problem med olika placeringar och användningsområden.

För radiatorn med tillbehör gäller samma regler som för det övriga i samma utrymme, dvs. lägst IP21. Detsamma gäller också framtida utrustning om ni bygger om. Hittar du inte materiel för just IP21, kan du alltså välja en högre kapslingsklass.

Hoppas det är svar på dina frågor.

Sök bland frågor och svar