Jordad kabel

Jordad kabel

Jag ska koppla en jordad takkontakt till en jordad stickpropp. Kablarna är genomskinlig, hur ska jag koppla då?

Svar:

Om det är så att du gör en egen ”skarvsladd” mellan lamputtaget i taket och armaturens stickpropp så är min uppfattning att ledaren för skyddsjordning ska vara grön och gul. Då måste du följaktligen byta kabel. Om det är så att du ska koppla in armaturen med en medföljande kabel med genomskinlig isolering så får du använda en av ledarna för skyddsjordning. Då måste du säkerställa vilken av ledarna som ska vara skyddsjordsledare. Detta kan man göra genom mätning med instrument. Det blir särskilt viktigt att efter montaget, men innan drifttagning, kontrollera att ledarna inte är förväxlade och att skyddsjordsledaren är intakt.

Sök bland frågor och svar