Jordat uttag i plåtskåp för fördelning av vatten

Jordat uttag i plåtskåp för fördelning av vatten

Vi på LK Systems har en fråga vi har sökt svar på men inte hittar ett svar på. Så vi försöker nu med er.

Det är så att vi säljer väldigt många skåp av lackerad plåt där man har fördelarna för att fördela vatten till de olika tappställena.
Som på bilden.

Frågan vi har angående detta är att vi idag vill rekommendera alla våra kunder att sätta in en vattenfelsbrytare i skåpen för att undvika vattenskador.
Vattenfelsbrytare i frågan driv av en Micro USB adapter 5V 2A. Dock kommer nu frågan upp angående el installation.
Det smidigaste sättet är att sätta ett vägguttag i skåp och koppla in Micro USB adaptern.
Här kommer nu den frågan vi undrar över om man gör på detta sätt behöver man en så kallad jordskruv i skåpet? Eller räcker det med att man använder ett jordat vägguttag?

Elskåp vatten

Svar:

Den här frågan ger flera svar.

För att börja från grunden så bygger elsäkerheten i Sverige på att vi alltid har två skyddsbarriärer mellan oss och en spänningssatt ledande del. Vi pratar då oftast om en spänningar över 50 V. Detta kallar vi i dagligt tal för tvåfelsprincipen, vid ett fel får ingenting hända, vid två samtidiga fel är det tillåtet att dö.
I vissa utrymmen också inför ett tredje skydd, jordfelsbrytare. I det här fallet ska uttaget, eftersom det är i en bostad, föregås av jordfelsbrytare med en utlösningsström på max 30 mA.

De två skyddsbarriärerna kan bestå av isolation, avstånd eller skyddsjordning. I en vanlig sladd har vi ett isolerande skikt runt kopparledaren plus en isolerande mantel runt de tre ledarna i sladden. I en maskin har vi isolerande hölje på kablar plus att det ledande höljet är skyddsjordat.

Ska vi montera ett eluttag på ett ledande underlag så måste vi alltså se till att det finns två skyddsbarriärer. Detta kan antingen uppnås genom att använda ett eluttag som är helt kapslat (IP44) som därmed bibehåller två skyddsbarriärer. Eluttaget ska anslutas med en kabel som bibehåller de två skyddsbarriärerna ända in i eluttagets kapsling. Uttaget ska som tidigare nämnts också föregås av en jordfelsbrytare.

Det andra sättet är som ni själv nämner att skyddsjorda plåten.

Sen måste det tas hänsyn till i vilka utrymmen dessa vattenfelsbrytare monteras och om vattenrören är av ledande material hela vägen in i byggnaden. I så fall kan vattenrören och därmed plåten betraktas som en främmande ledande del som kan ha en främmande potential som kommer utifrån. I vissa utrymmen t ex badrum ska alla främmande ledande delar anslutas med en kompletterande skyddsutjämning. Detta kan naturligtvis göras redan där rören kommer in i byggnaden men också genom att ansluta skyddsjorden i eluttaget till plåten.

Det är naturligtvis också viktigt att USB adaptern är säker och uppfyller kraven på två skyddsbarriärer som ofta består av ett säkert avstånd inuti adaptern mellan primär (230 V) och sekundär (5 V).

Sök bland frågor och svar