Jordfelsbrytaren löser ut när vi sätter på kaffekokaren

Jordfelsbrytaren löser ut när vi sätter på kaffekokaren

Vi har precis gjort elsanering i vår lägenhet i samband med en stamrenovering. Vi har fått ett modernt elskåp med jordfelsbrytare. Men efter saneringen så räcker det att vi sätter på kaffekokaren i köket så slår jordfelsbrytaren av. En annan gång satte vi på diskmaskinen och dammsugaren samtidigt och då slog den också av. Min fråga är om det verkligen ska vara så att vi inte kan sätta på kaffekokaren utan att strömmen går eller kan ha diskmaskinen igång samtidigt som vi dammsuger? Ansvarig tekniker för elsaneringen menar att vi inte kan ha flera saker/maskiner igång samtidigt för det klarar inte systemet. Är det så att vi har bytt ner oss, att det gamla elsystemet var tåligare än det som de har satt in till oss nu?

Svar:

En jordfelsbrytare ska normalt inte lösa ut av utrustningar du räknar upp. Inte heller om de utrustningarna är inkopplade samtidigt. Om det är jordfelsbrytaren som löser ut finns det troligen något fel. Eventuellt på själva jordfelsbrytaren men mer troligt på en eller flera av utrustningarna. Om det inte fanns jordfelsbrytare i den gamla installationen märkte ni helt enkelt inte att det fanns ett fel i utrustningarna, ett fel som kunnat medföra fara i form av brand eller elchock. I så fall har jordfelsbrytaren gjort nytta och detekterat ett fel.

Men kan det vara så att det inte är jordfelsbrytaren som löser ut utan istället en säkring (dvärgbrytare)? Dvärgbrytare är mer känsliga mot överström än vad diazedsäkringar (proppsäkringar) är. En vattenkokare och en dammsugare kan orsaka så hög ström att dvärgbrytaren helt enkelt löser ut på grund av överström. Något som proppsäkringen tålde även om det var en viss överström. Man kan något förenklat säga att dvärgbrytare ger ett lite bättre brandskydd än proppsäkringar. Oberoende av om det är jordfelsbrytaren eller en dvärgbrytare som löser ut så är detta något som kan åtgärdas. Ni ska självfallet kunna nyttja de utrustningar som du nämner utan att anläggningen frånkopplas. Det krävs en undersökning vad som orsakar frånkopplingen men en elektriker som är van att arbeta i bostadsmiljöer bör kunna lösa ert problem.

Sök bland frågor och svar