Kabelförläggning utan rör

Kabelförläggning utan rör

Får man förlägga en kabel i en vägg utan rör?

Svar:

Ja, det får man, om tillämpliga krav är uppfyllda:

  • Kabeln ska enligt dess tillverkare vara lämpad för det, t.ex. EKK/EQQ. Kabeln ska vara mantlad, dvs. ha dubbel isolation, alltså både för de enskilda ledarna, och också ha en yttre plastmantel. Vanlig anslutningssladd , t.ex. lampsladd får inte användas.
  • Kabeln ska förläggas så, att den trängs åt sidan om man t.ex. skulle slå in en spik i väggen. Den ska därför inte klamras utan hänga löst mellan reglarna. Den får förläggas diagonalt i väggen.
  • Vid genomgång i väggreglar ska det finnas genomspikningsskydd, t.ex. en liten stålplåt.
  • Även förläggning av kablar i en fast installation kräver installatörsauktorisation.

 

Sök bland frågor och svar