Kan det vara farligt att spilla vätska i grenuttag?

Kan det vara farligt att spilla vätska i grenuttag?

Om man skulle råka spilla vätska så att det kommer i ett grenuttag där man tex laddar en iPad som man sitter och spelar på – är det då livsfara? (Det finns jordfelsbrytare i lägenheten) Vad gör man om det händer?

Svar:

Nej, det är absolut ingen livsfara för någon person, om du råkat spilla lite på grenuttaget. Däremot bör du genast torka av de yttre delar du kommer åt. Och dra gärna ut sladden först.

Nu vet jag ju inte vad du spillt. Sen är ju frågan hur mycket som kommit in i grenuttaget. En del har ju petskydd, och det skyddar ju även mot att vatten rinner in. Om det nu kommit in vatten i lite större mängd kan det möjligen orsaka ett överslag inne i uttaget. I så fall ska jordfelsbrytaren eller jordfelsbrytaren lösa ut. Vanligt vatten, saft, kaffe etc. har emellertid dålig ledningsförmåga, varför ett sådant överslag är osannolikt. Men om du ser att det ryker, kommer ånga eller börjar lukta bränt bör du slänga grenuttaget och byta till ett nytt. Tyvärr kan de moderna uttagen oftast inte öppnas, så att man kan se om det är blött därinne.

Om du tror att det kommit in någon större mängd vatten bör du hur som helst byta uttag, för metalldelarna kan annars korrodera med tiden, så att de faller sönder. Men annars kan du lugnt fortsätta med din iPad. Man  bör ju alltid vara uppmärksam på sin elutrustning, om den börjar uppträda misstänkt med ljud eller lukt. Och det är du tydligen!

Sök bland frågor och svar