Kan jag ansluta stickpropp till bänkarmatur?

Kan jag ansluta stickpropp till bänkarmatur?

Har en fundering kring en bänkarmatur likt denna: (https://www.clasohlson.com/se/Bänkarmatur-LED/p/36-6707)
Kan man koppla in den med hjälp av en jordad stickproppskabel, dvs. att man kopplar in jord, fas och nolla via stickproppskabeln till armaturen, istället för att göra en fast installation?

Tänker då denna stickproppskabel: (https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-jordad-stickpropp/p/Pr321113000)

Svar:

En viktig handling är alltid tillverkarens anvisning där det framgår hur installationen ska göras för att armaturen ska uppfylla de krav som följer av CE-märkningen.

I detta fall anges att:
Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
Produkten är endast avsedd för fast installation inomhus.
Detta förtydligas på Clas Ohlssons hemsida under ”Experten svarar” där det anges att:

Pär, Clas Ohlson
Den är avsedd för fast installation inomhus och får därför endast installeras av behörig elektriker.

Sök bland frågor och svar