Kan jag byta säkringen mot en annan sort?

Kan jag byta säkringen mot en annan sort?

Är i Spanien. Behöver få in en säkring till i skåpet.

Har inte sett säkringar som dessa förut. De tar två platser och både ledare och återledare går genom dem.

Genom att byta ut en av dem mot en där endast ledaren (svart kabell) går igenom dem kan jag få plats.

(enligt Spansk lag får jag själv göra ändringen … för de som hellre besvarar det juridiska än den fråga jag ställer)

Frågan är:
1. Går det att blanda?
2. Varför går även blå kabel genom säkringen?

Svar:

I Spanien har man ett system där man samtidigt bryter både fas och neutralledare vid fel. Efterföljande led blir då helt bortkopplade, och man minskar då bl.a. risken för ”bakström” vid reparationsarbete eller att jordfelsbrytaren inte går att slå till förrän felet avhjälpts.

Om elsystemet liksom i Sverige är ett s.k. TN-system, med fas och neutralledare, borde det teoretiskt sett vara fullt möjligt att enbart säkra fasledaren, som vi gör. Jag vet inte hur det är i Spanien, men kanhända har de liksom i flera andra länder (t.ex. i Norge) även IT-system i en del fall, där då båda ledarna är spänningsförande. I så fall måste då båda ledarna vara avsäkrade.

Det känns lite vanskligt att avvika från gängse standard, bl.a. med tanke på att en kommande ägare då inte vet varför det är gjort som det är och därmed kan få problem. Och om det är ett IT-system krävs det alltså dubbla säkringar. Mitt svar måste därför bli lite tveksamt: Är det TN-system bör det fungera med en säkring, men är det IT-system går det inte. Mitt bästa råd är därför att Du håller Dig till det system som finns och försöker ordna med en plats för ytterligare en säkring.

Buena suerte!

Sök bland frågor och svar