Kan jag dra el till min takfläkt från ett befintligt uttag för lampa?

Kan jag dra el till min takfläkt från ett befintligt uttag för lampa?

Jag undrar om det går att installera en takmonterad köksfläkt (säg en standard med standard kw) och dra elen från ett närliggande, redan befintligt, eluttag för en taklampa. Huset är från 70-talet och det går ut nolla, fas och jord från taket. Om det går, vad händer med lampknappen?

Svar:

Som ofta blir svaret lite av: ”Det beror på…”

Det kan i bästa fall vara så, att den befintliga dosan för taklampan matas direkt med en obruten fasledning, och sedan går från dosan fasledningen fram och åter till strömbrytaren för lampan, innan fasen ansluts till denna. I så fall har man tillgång till obrutna ledare i dosan, och då bör det vara möjligt att från dosan gå med de tre ledarna obrutna till köksfläkten. Från dosan för fläkten måste då fasledaren först gå ner till en strömbrytaren för denna och sedan upp igen för att anslutas till fläkten.

Om emellertid taklampan matas via en ledning som först passerar dess strömbrytare, så att fasledaren alltid kan brytas, då kan man inte göra så – då skulle man bara kunna köra fläkten när lampan är tänd. I så fall måste man hitta en annan matningsväg till fläkten, kanske från någon befintlig väggdosa.

Jag vill också påminna om att allt fast installationsarbete kräver auktorisation, så du kan lämpligen höra med någon etablerad elektriker i trakten, som kan undersöka matningsvägen, och som också kan göra installationsjobbet.

Det fixar sig säkert! Lycka till!

Sök bland frågor och svar