Kan jag kräva att hyresvärd åtgärdar eluttagen i vår lägenhet?

Kan jag kräva att hyresvärd åtgärdar eluttagen i vår lägenhet?

Jag bor i en hyresrätt med tre rum och kök. Alla uttag i hela lägenheten har jordade uttag. Vid kontroll så verkar inga uttag i ett av sovrummen och hallen vara anslutet till skyddsjord. Kan jag kräva att min hyresvärd ska åtgärda detta? Man får som jag förstått det inte sätta upp jordade uttag som egentligen är ojordade. Vi vill såklart även ha riktigt jordade uttag i hela lägenheten. Hyresvärden menar dock att det bara behövs jordade i vardagsrum och kök (de har dock även jordat ordentligt i ett av sovrummen). Oavsett så borde de väl i så fall haft kvar de ojordade uttagen i de rum som saknar riktig skyddsjord?

Svar:

I hus byggda 1994 eller senare ska som huvudregel alla vägguttag vara jordade. Före 1994 fanns undantag från kravet om jordning i bland annat bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv.

Det är normalt inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i rum.

För kök installerade före 1994 saknas dock ibland jordade uttag vid matplatsdelen, medan köksdelen är jordad. Detta förutsätter att risken för samtidig beröring av utsatt del och jordat föremål är obetydlig genom utrymmets och elinstallationens utformning.

Om det i ett sådant kök skett förändringar i utformning sedan elinstallationen utfördes, eller om det förekommer både jordade och ojordade uttag i ett bostadsrum, bör du omgående ta kontakt med hyresvärden för åtgärd.

Sök bland frågor och svar