Kan jag sätta en ojordad stickkontakt i ett jordat uttag?

Kan jag sätta en ojordad stickkontakt i ett jordat uttag?

Jag har en ojordad ventilationsfläkt i plast.
Ledningen från den blir ojordad och det är i ett uterum. Inglasad och med trallgolv.
I uterummet finns 2 jordade eluttag. Vad händer om jag sätter i en ojordad stickkontakt i det jordade uttaget och vill det vara säkert? Är det risk för brand? Kan ventilationsfläkten i plast bli strömförande?
Rent ut sagt: är det farligt?

Svar:

Nej, det bör inte vara några problem med att ansluta stickproppen till det jordade uttaget. Jag ska försöka utveckla det hela lite:

En elektrisk apparat kan ha s.k. utsatta delar. Med det menas metalliska ledande delar, som kan bli spänningsförande vid t.ex. ett isolationsfel. En sådan apparat ska vara skyddsjordad och ha en stickpropp med jordstift. Man kallar den en klass I-apparat. Framförallt äldre apparater är oftast i klass I-utförande.

De flesta apparater som vi numera har i våra bostäder har liksom din fläkt en isolerande plastkapsling. Eftersom plasten då utgör ett skydd, kan man inte komma åt att beröra några farliga spänningsförande delar, så länge kapslingen är intakt. Dessa apparater kallas klass II-apparater, och de behöver inte, och ska inte heller skyddsjordas, utan kapslingen utgör tillräckligt skydd. Klass II-apparater får man ansluta till både jordade uttag eller till uttag utan jord. Om emellertid kapslingen slagits sönder, så att man kan komma åt delar inne i apparaten kan det uppstå risker, och en sådan apparat ska man inte behålla.

Eftersom du har fläkten i ett uterum är det viktigt att se till att det inte kommer in fukt, om man har någon sektion av rummet öppen, för jag antar att fläkten inte är gjort för att klara regn.

Ha det så trivsamt i uterummet!

Sök bland frågor och svar